medusaart - pomysłowa biżuteria

Regulamin

Właścicielem Galerii  autorskiej działającej pod domeną internetową  www.medusaart.pl  jest:
Kinga Włodarczyk
ul. Broniewskiego 24a/144
01-771 Warszawa
NIP 888 176 94 65

Regulamin określa zasady realizacji zamówień zawartych  za pośrednictwem galerii internetowej MedusaArt.

 1. Idea zakupów

  • Galeria prowadzi sprzedaż wyrobów artystycznych objętych patronatem przez Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa
  • Prezentowane w  galerii  wyroby artystyczne to autorskie projekty wykonane ręcznie w niepowtarzalnych egzemplarzach  wolne od wad, zgodne ze zdjęciem i opisem.
  • W galerii nie ma koszyków ani toreb, aby dokonać zakupu wystarczy kliknąć na "Zamawiam" przy wybranym wyrobie i wypełnić prosty formularz. W momencie wysłania formularza wybrany przez Klienta wyrób otrzyma status rezerwacji, który obowiązywał będzie do momentu otrzymania przez nas płatności, czyli do 5 dni kalendarzowych.
  • Na skrzynkę pocztową Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, między innymi z danymi niezbędnymi do wykonania przelewu.
  • Formularz został stworzony dla wygody Klienta, by nie musiał zakładać konta i logować się na stronie www.medusaart.pl
  • Jednorazowo wypełniony formularz pozwala na zakupienie jednego wyrobu. Jeśli jednak podczas swoich zakupów Klient chce  nabyć więcej wyrobów wystarczy zaznaczyć to w polu "uwagi" formularza, a galeria dokona zbiorczej przesyłki.
 2. Zasady realizacji zamówień

  • Przedstawione  w galerii wyroby służą jako ilustracja nie stanowią wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa taką ofertę poprzez kliknięcie na przycisk „Zamawiam” oraz sfinalizowanie procesu zamówienia. Zawarcie umowy kupna z następuje w momencie przyjęcia zamówienia i wysyłki wyrobu do Klienta.
  • Zamówienia realizowane są poprzez formularz elektroniczny lub pocztę email (galeria@medusaart.pl)
  • Kompletne i zgodne z prawdą dane podane w formularzu zamówienia są podstawą do jego realizacji.
  • Zamówienie realizowane są po otrzymaniu należnej kwoty przelewem na nasze konto.
  • Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 2 dni robocze od momentu wpłaty.
  • Ceny są cenami brutto. Do ceny doliczany jest koszt przesyłki.
  • Płatność za zakupione wyroby powinna być dokonana w ciągu 5 dni kalendarzowych.
  • Zamówienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym priorytetowym lub ubezpieczonym.
  • Zakupione wyroby wysyłamy do każdego miejsca na terenie Polski. Dostarczenie przesyłki poza granice kraju wymaga dodatkowych ustaleń. (sklep@medusaart.pl)
  • Istnieje możliwość nadania przesyłki kurierem Pocztex po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z klientem.
 3. Koszty przesyłki

  Do kwoty zamówienia doliczamy koszty przesyłki, które ponosi Klient.

  • kwota zakupu do 400 zł - koszt paczki pocztowej priorytetowej 15 zł
   paczkomat Inpost 14 zł
  • kwota zakupu powyżej 400 zł - koszt przesyłki priorytetowej ubezpieczonej 25 zł.
 4. Formy płatności

  Akceptowane przez galerię formy płatności to przelew bankowy i paypal.

  • Nr konta bankowego: mBank 95 1140 2004 0000 3202 1778 5865 (przedpłata)
  • Adres email do płatności Paypal – sklep@medusaart.pl
  • Klient zobowiązuje się dokonać wpłaty za zamówienie  w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Jeśli w tym terminie  przelew nie dotrze zamówienie zostaje anulowane, a produkt powraca do aktywnej sprzedaży.
  • W tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia, który Klient otrzymuje w emailu potwierdzającym zamówienie.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy.

  Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych wyrobów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową.

  • Konsument ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Konsument (lub upoważniona przez Konsumenta osoba; nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał zamówiony wyrób.
  • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować o tym fakcie  telefonicznie lub w formie pisemnej np. za pomocą poczty elektronicznej (sklep@medusaart.pl). W tym celu Konsument skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, galeria zwróci Konsumentowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy wyrobu do Konsumenta (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sprzedawcę standardowa przesyłka pocztowa oraz kosztów dodatkowych takich jak prowizja PayPal), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania wyrobu lub też potwierdzenia jego odesłania.
  • Konsument odsyła wyrób do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania wyrobu.
  • Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

  Przesyłkę zwrotną należy odesłać w ciągu 14 dni na adres:
  Kinga Włodarczyk
  ul. Broniewskiego 24a/144
  01-771 Warszawa

  5.1 Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

  Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku wyrobów, które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań.

  5.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres:
  galeria@medusaart.pl lub
  Kinga Włodarczyk
  ul. Broniewskiego 24a/144
  01-771 Warszawa


  — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
  towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
  — Data zamówienia (*)/data odbioru (*)
  — Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  — Adres konsumenta(-ów)
  — Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  — Data_
  ______________
  (*) Niepotrzebne skreślić

 6. Reklamacje

  • W przypadku stwierdzenia wad wyrobu lub uszkodzenia powstałego podczas dostawy Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
  • Zgłoszenie reklamacji odbywa się drogą email na adres: sklep@medusaart.pl
  • Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
  • Kupujący jest zobowiązany wysłać wadliwy wyrób w formie listu poleconego na adres Sprzedawcy.
  • Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania reklamowanego wyrobu.
  • Wyrób reklamowany zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem. Nie gwarantujemy wymiany na identyczny wyrób, ponieważ galeria oferuje pojedyncze egzemplarze wykonane ręcznie.
 7. Polityka prywatności

  • Dane osobowe gromadzone przez galerię Medusa Art są objęte ochroną danych osobowych i nie są nikomu udostępniane ani sprzedawane.
  • Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany oraz usunięcia.
  • Galeria Medusa Art zastrzega sobie prawo do wysyłania swoim klientom na ich skrzynki pocztowe wiadomości o nowościach i promocjach. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.
  • Prawa autorskie do treści strony, prezentowanych zdjęć oraz projektów wyrobów posiada Kinga Włodarczyk. Wykorzystywanie ich przez osoby trzecie jest niezgodne z prawem.

  Uprawnienia Konsumenta przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa nie są w żaden sposób ograniczane przez niniejszy Regulamin.